Historie klubu

Založeno v roce 1988. Slavia Boars Plzeň je nejstarším a jediným nepřetržitě fungujícím softballovým klubem v západních Čechách.
https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2017/10/inner_illustration_01.png

1988-1999
ÚSPĚCH Z NADŠENÍ

Oddíl softballu SVŠ Plzeň je zakladatelem softballu v západních Čechách. Počátky hraní tohoto sportu jsou datovány k podzimu 1986, plnoprávným oddílem TJ Slavia VŠ Plzeň se stal r. 1988. Softball je v devadesátkách na vlně. V té době jsou v Plzni 3 kluby, v celém regionu pak 8 klubů!
https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/historie04.jpg

NAŠE ZAČÁTKY

Počátky klubu jsou spojovány s filmem Přirozený talent s Robertem Redfordem v hlavním roli, který fascinoval tehdejší studenty ZČU a jejich přátele. Začali se scházet v Borském parku a v místech současného PARK HOTELU vybudovali hřiště. V roce 1988 oficiálně vznikl softballový oddíl TJ Slávia VŠ Plzeň.

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/historie06.jpg

ÚSPĚŠNÁ MLÁDEŽ

Systematická a kvalitní práce s mládeží se pozitivně odrazila i ve výsledcích na republikové scéně.

Od r. 1992 naše chlapecká družstva se železnou pravidelností obsazují vždy medailová umístění.

Vysoká herní úroveň našich svěřenců se projevuje i při nominacích do národních týmů.

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/historie02.jpg

UNIVERZITNÍ TÝM

Nezastupitelnou součástí našeho subjektu byla Univerzitní větev oddílu, která je výsledkem úzké spolupráce našeho oddílu se Západočeskou univerzitou. Členy univerzitních týmů mužů i žen byli studenti, kteří se tomuto sportu věnovali ještě nad rámec výuky. Úspěšně reprezentovali ZČU na Akademických mistrovstvích ČR.

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/historie07.jpg

ZAHRANIČÍ

Snaha o co nejkvalitnější práci vedla představitele oddílu k navázání spolupráce s jednou nejvyspělejších softballových zemí na světě – Novým Zélandem.

Výsledkem byly pravidelné stáže našich hráčů a trenérů na Novém Zélandu, které významně přispívají ke zvyšování úrovně našeho oddílu.

1999-2010
OBDOBÍ RŮSTU A PROSPERITY

V létě r. 1999 byla dokončena 1. etapa výstavby nového areálu v Plzni – Českém údolí. Areál patřil svými parametry k nejlepším v ČR. V sezoně 2000 působí v klubu více jak 150 hráčů a hráček. Velmi nízký věkový průměr nejen hráčů, ale i trenérů a funkcionářů dává záruku dalšího rozvoje tohoto oddílu.
https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2017/10/inner_illustration_02.png
https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2017/10/inner_illustration_03.png

2010-DODNES
STAGNACE A NOVÝ ROZVOJ

Po raketovém rozvoji v minulém desetiletí klub stagnuje. Přesto se daří mužskému týmu. Pravidelně se úspěšně účastní 2. české softballové ligy, v roce 2018 dokonce postupuje do Extraligy. Zároveň vyrůstá nová generace mladých a nadějných hráčů. Klub se nadechuje k novému rozvoji. V roce 2021 dochází ke změně brandu klubu. Slávia VŠ Plzeň je nyní SLAVIA BOARS PLZEŇ.
https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/soucasnost-01.jpg

NOVÍ HRÁČI

V současné době softball v klubu hraje přes 70 registrovaných dětí ve všech věkových kategoriích.
V širším výběru reprezentace máme dvě hráčky.

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/soucasnost-02.jpg

SILNÝ MUŽSKÝ TÝM

Mužský tým obsazuje v 2021
1. místo a v 2022 3. místo v 2. ČSL.
A pozor! Od roku 2023 máme opět tým žen!

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/soucasnost-03.jpg

OBNOVA HŘIŠTĚ

S finanční podporou města Plzeň rozšiřujeme tréninkové plochy i zázemí a renovujeme stávající hřiště.

https://boarsplzen.cz/wp-content/uploads/2023/05/rebrand2.jpg

REBRANDING

Proč BOARS – DIVOČÁCI? Protože jsme SILNÍ, DIVOCÍ a HOUŽEVNATÍ. A protože hrajeme na BORECH.
A protože BOARS jsou prostě cool 😉

SLAVIA BOARS PLZEŇ

Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s.
U Borského parku 2639/21
30100 Plzeň

Email: softballplzen@gmail.com

IČ: 26550032
Číslo účtu: 756450001 / 5500